Özel Hastaneler için Bilgi Notu

Değerli Meslektaşımız,

22 Mart 2017 tarihli ve 30015 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe ilişkin hazırladığımız bilgi notu ektedir. Ayrıca Yönetmelik ekinde her bir branş yönünden klinik ve laboratuarında bulundurulacak araç, gereçlerin türleri ve asgari miktarları belirlenmiştir.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

Bilgi Notu

Klinik ve Laboratuarda Bulundurulacak Araç, Gereçlerin Türleri ve Asgari Miktarları