Bilirkişilik Temel Eğitimleri

Türk Tabipleri Birliği tarafından süreklilik içinde yürütülecek olan Bilirkişilik Temel Eğitimlerinin ilki 9-12 Kasım 2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir.

Hekimlerin ve sağlık alanında görev yapan meslek mensuplarının başvurularının kabul edileceği, Tıpta Uzmanlık Dernekleri ve Tabip Odaları ile işbirliği içinde yürütülecek eğitimlerde başlangıç grupları için hekimlere öncelik verilecektir. Eğitimler ilerleyen dönemde farklı illerde çok merkezli olarak yapılacaktır.

Kurs ile ilgili bilgiye aşağıda verilen bağlantı üzerinden TTB sayfasından erişilebilir.  İlgilenen meslektaşlarımıza duyurulur.

http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=6ad95d1a-b96f-11e7-a471-8c890ca10226

Saygılarımızla

Türk Dermatoloji Derneği