Sağlık Bakanlığı ile Görüşme

Değerli Meslektaşımız,

Yarın saat 14.00'te Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek muayenehane ek 13 İşlem Listesi ve saç ekimi mevzuatı ile ilgili toplantıya meslek haklarımızı savunmak üzere katılacağız.

Ekte Sağlık Bakanlığı'na sunulmak üzere sizlerin önerileri ile genişletilmiş işlem listesi olarak yeniden düzenlediğimiz TTB-HUV listesinin son halini sizlerle paylaşıyoruz. 

Gelişmelerle ilgili olarak sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz.

Meslek alanımıza hep beraber sahip çıkıyoruz.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

Ek-TTB-HUV İşlem Listesi