Dermatolojik Araştırmalar Çalışma Grubu duyurusu

Sayın Meslektaşımız,

Türk Dermatoloji Derneği yönetim kurulu; ülkemizde dermatoloji alanında eksikliğini yoğun olarak hissettiğimiz, dermatolojik araştırmalar konusunda bir “Dermatolojik Araştırmalar Çalışma Grubu” kurulmasına karar vermiştir. Amaç, oldukça dinamik bir yapısı olan dermatolojik araştırmalar konusunda akademisyenlerimizin öncülüğünde genç meslektaşlarımıza bu alanda yol açabilmek ve özellikle (hayvan deneyleri, laboratuarlarda hücre kültürü çalışmaları, kök hücre araştırmaları ve benzer laboratuar araştırmalarında) organizasyonlar yapmak ve bilgi ve beceri artışı için kurslar planlamaktır. Ayrıca, büyük şehirlerimizdeki laboratuar olanaklarına sahip olan araştırma merkezleriyle ortak çalışmaların planlanması, bu çalışmaların dernek kanalıyla üyelerimize duyurulması, öncü akademisyenlerimizin mentorlüklerinde bu çalışmaların planlamasını yapmak ve yürütmek diğer bir görevi olacaktır.

Kurulan çalışma grubunun yapılanma ve faaliyetleri “Türk Dermatoloji Derneği Çalışma Grupları Yönergesi” ( www.turkdermatoloji.org.tr ) çerçevesinde olacaktır.

Bu çalışma grubunda yer almak ve çalışmalarda aktif olarak yer almak isteyen uzman ve akademisyen meslektaşlarımızın dernek sekreteryası sekreterya@ turkdermatoloji.org.tr adresine e-posta ile 1 Aralık 2017 tarihine dek başvurmalarını rica ederiz.

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu