Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

Değerli Meslektaşlarımız,

Kişisel verilerin anonim hali getirilmesi ve silinmesine ilişkin esasları belirlemek üzere 28.10.2017 tarihli Resmi Gazete'de Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik adı altında bir düzenleme yürürlüğe sokulmuş olup, buna ilişkin avukatımızın değerlendirme yazısı ektedir.

Yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171028.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171028.htm

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

Ek: Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik