XXIII. TUEK Sonuç ve Kararlılık Bildirgesi

Değerli Meslektaşlarımız,

XXIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, Türk Tabipleri Birliği – Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu tarafından Ankara Tabip Odası'nın ev sahipliğinde 09 Aralık 2017 Cumartesi günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilmiştir.

Kurultay Sonuç ve Kararlılık Bildirgesi’ne aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

Erişim:  http://www.ttb.org.tr/udek/haber_goster.php?Id=410