Biyolojik Ajan Kullanımına Bağlı Gelişen Enfeksiyonların Yönetimi Kılavuzu

Değerli Meslektaşlarımız,

Uzmanlık derneklerinin katılımı ile etkin bir “Biyolojik Ajan kullanımına bağlı gelişen enfeksiyonların yönetimi kılavuzu”  oluşturulması amacıyla, 10. 2. 2018 tarihinde Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD)’nin Ankara’da bulunan merkezinde yapılan toplantıya  derneğimizi temsilen Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan ve Prof. Dr. Başak Yalçın katılmıştır.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği öncülüğünde Türk Dermatoloji Derneği, Türk Toraks Derneği, Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği, Türk Gastroenteroloji Derneği, Türk Hepatoloji Derneği, Türk Hematoloji Derneği ve Türk Onkoloji Derneği’nin katılımı ve katkıları ile “Kronik inflamatuvar hastalıklarda biyolojikler, biyolojik benzeri hastalık düzenleyici ajanlar ve immünsupresanlara bağlı gelişen/gelişebilecek enfeksiyonların yönetimi” başlıklı, ortak kullanımı amaçlayan ve konsültasyonlarda standardizasyon oluşmasını hedefleyen bir kılavuz oluşturulmasına karar verilmiştir.Bu başlık altında yer alacak konular “tedavi öncesi tetkikler”, “tüberküloz”, “hepatitler”, “tedavi sırasında hasta takip parametreleri”, “tedavi sırasında enfeksiyon kontrolü” ve “aşılama programı”’dır.

Bu konularda klinik uygulamalarınız sırasında:

  • Karşılaştığınız sorunları,
  • Kılavuzda yer almasını istediğiniz hususları,
  • Mevcutta uygulanıp değişmesini istediğiniz durumları

25 Mart 2018 tarihine kadar dernek sekretaryasına bildirmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu