Biyolojik Ajan Kullanımına Bağlı Gelişen Enfeksiyonların Yönetimi Kılavuzu

Değerli Meslektaşlarımız,

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği öncülüğünde Türk Dermatoloji Derneği, Türk Toraks Derneği, Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği, Türk Gastroenteroloji Derneği, Türk Hepatoloji Derneği, Türk Hematoloji Derneği ve Türk Onkoloji Derneği’nin katılımı ve katkıları ile “Kronik inflamatuvar hastalıklarda biyolojikler, biyolojik benzeri hastalık düzenleyici ajanlar ve immünsupresanlara bağlı gelişen/gelişebilecek enfeksiyonların yönetimi” başlıklı, ortak kullanımı amaçlayan ve konsültasyonlarda standardizasyon oluşmasını hedefleyen bir kılavuz oluşturulmasına karar verildiğini daha önce duyurmuştuk.

“Biyolojik Ajan kullanımına bağlı gelişen enfeksiyonların yönetimi kılavuzu”  oluşturulmasına yardımcı olacak, Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan ve Prof. Dr. Başak Yalçın tarafından hazırlanan anket çalışması ekte sunulmuştur. 

Ekteki anketi 25 Mart 2018 tarihine kadar dernek sekretaryasına bildirmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

EK: Anket Formu