Hukuki Faaliyetler Hakkında Bilgilendirme

Değerli Meslektaşlarımız

Derneğimizin hukuki faaliyetleri çerçevesinde son 6 yıl içinde yapılanlar ekte verilmiştir. Üyelerimize saygıyla duyururuz.

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

EK: Hukuki Bilgi Notu - Son 6 Yıl