Muayenehanelerde dolgu ve botoks kullanımı

Değerli üyelerimiz,

Sizlerden gelen başvurulardan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından uzun zaman önce gerçekleştirilen denetimler gerekçe gösterilerek muayenehanelerde dolgu-botoks yapılamayacağı ileri sürülerek savunma istendiği öğrenilmiştir. 

Daha önce sizinle paylaştığımız üzere Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada, Danıştay 15. Dairesi,  muayenehanelerde yalnızca Yönetmeliğin Ek-13 sayılı listesinde sayılan 184 tıbbi işlemin yapılabileceğine ilişkin düzenlemeleri, hukuka aykırı bularak iptal etti.

İptal kararı uyarınca muayenehanelerde, listede bulunup bulunmadığına bakılmaksızın;  sahip olduğumuz, donanım, personel ve fiziki koşullar gereğince,  hasta yararını gözeten ve uzmanlık alanımızda yapmaya yetkili olduğumuz ayakta sağlık hizmetlerini verebilmekteyiz. Bilimsel çalışmalar uyarınca dolgu-botoks işlemleri de bu kapsamda olan işlemlerdir. 

Ekte savunma istem yazılarına karşı sunulabilecek hukuk büromuzca hazırlanmış örnek savunma dilekçesi yer almaktadır. Bu dilekçe ile İl Sağlık Müdürlüklerinin yazılarına karşı itiraz edilebilir. 

Saygılarımızla

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

EK 1: Danıştay 15 D İptal Kararı

EK 2: Savunma Örneği

EK 3: Karar 1

EK 4: Karar 2

EK 3: Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Yazısı

EK 4: Ek Maddeler