TTB'den Sağlıkta Şiddete Hayır Çağrısı

Türk Tabipleri Birliği duyuruyor;

Sağlıkta şiddete dikkat çekmek amacıyla olaya kamuoyunun dikkatini çekmek ve sağlıkta şiddete karşı verdiğimiz mücadelede kamuoyunun desteğini sağlamak amacı ile tüm hekimleri 20 Temmuz 2018 tarihinde saat 12:30'da çalıştıkları hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının bahçelerinde buluşmaya çağırıyoruz. Gerçekleştireceğiniz etkinliklerin TTB web sayfasında duyurulması için, etkinlik haberlerini, çekilen fotoğraflarla birlikte ttb@ttb.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu