Fotodermatoloji Yardımcı Sağlık Personeli Kursu

Sevgili meslektaşlarımız,

10 Kasım 2018 tarihinde, Türk Dermatoloji Derneği’nin desteğiyle, Ankara’da gerçekleştirilecek “Fotodermatoloji Yardımcı Sağlık Personeli Kursu” için başvurular 15 Eylül 2018 tarihinde başlayıp 30 Eylül 2018 tarihinde sona erecektir. Başvuruların, bu tarihlerde, sekreterya@turkdermatoloji.org.tr adresine ekteki başvuru formunun doldurularak yapılması gerekmektedir. Kursa kayıtlar başvuru sırasına göre kabul edilecek, başvuruların fazla sayıda olması durumunda, fototerapi ünitesinde çalışma süresi göz önünde bulundurulacak, kurs sonraki yıllarda tekrar edileceğinden, fototerapi deneyimi fazla olan sağlık personeline öncelik verilecektir. Kurs hemşirelere yönelik planlanmıştır. Ancak kurs başvurusunda bulunanlar arasında sağlık teknisyenlerinin de olması durumunda, öncelik hemşirelere verilmek üzere, toplam katılım sayısını aşmayacak şekilde teknisyenlerin de katılımı sağlanabilir. 5 Ekim 2018 tarihinde, başvuruda bulunanlara, kurs katılımı konusunda olumlu/olumsuz geri bildirimde bulunulacaktır.

EK: Fotodermatoloji Yardımcı Sağlık Personeli Kursu Başvuru Formu

Bilgilerinize sunarız.

Sevgi ve saygılarımızla.

Kurs Düzenleme Kurulu

Dilek Seçkin Gençosmanoğlu (Başkan)
Filiz Canpolat (Sekreter)
Özlem Su Küçük
Esra Adışen