TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK GENEL KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Genel Kurulu, 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi içinde, 17 Ekim 2018 tarihinde saat 18:00’te Antalya, Regnum Carya Oteli, Salon A’da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Dermatoloji uzmanlığını almış ve Türk Dermatoloji Derneği üyesi tüm meslektaşlarımızın katılımı beklenmektedir.

 Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu

Gündem

1-Açılış

2-Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu çalışma raporunun sunulması

3-Yeterlik Yürütme Kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi

4-Akreditasyon Kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi

5-Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kuruluna öneriler

6-Kapanış