9. Dermatoloji Yeterlik Sınavı

BBu yıl dokuzuncusu yapılacak Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı'nın 1. aşaması (kuramsal-yazılı sınav) 9 Aralık 2018 Pazar günü Saat 12:00, 2. aşaması (uygulama sınavı) 23 Aralık 2018 Pazar günü saat 12:00’da yapılacaktır. Son başvuru tarihi 30 Kasım 2018 Cuma gününe uzatılmıştır.

Kuramsal Sınav İstanbul, Ankara ve Antalya olmak üzere 3 merkezde Uygulama Sınavı ise sadece Ankara'da yapılacaktır. Kuramsal Sınav yeri olarak; Ankara'da sınavın hazırlanmasında teknik destek veren, birlikte çalıştığımız Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD'nın Eğitim Laboratuarları ve İstanbul'da İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilgisayar Laboratuarı olarak belirlenmiştir. Bu yıl da son yıl uzmanlık öğrencilerinin sınava girmesini kolaylaştırmak amacıyla 11. Dermatoloji Kış Okulu sırasında Antalya’da da sınav yapılacaktır.

Yazılı sınav için kaynak kitap olarak Tüzün-Dermatoloji 3. Baskı, Andrew's Diseases of the Skin 11. ve 12. Baskı ve Bolognia-Dermatology 3. ve 4. baskı önerilmektedir. Sınav soruları Üniversite ve Eğitim-Araştırma Hastanelerinde görev yapan akademik kadrolar tarafından hazırlanmaktadır.

Her Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı yeterlik sınavlarına katılma hakkına sahiptir. Son yıl uzmanlık öğrencileri ise sadece yeterlik sınavının bilgiye yönelik ilk aşaması kuramsal-yazılı sınava katılabilirler. Kuramsal ve Uygulama sınavından başarı notu 60 dır. Yönergeye göre Yeterlik Sınavının kuramsal ve uygulama sınavında başarılı olan adaylara sınava giriş tarihinden itibaren 10 yıl geçerli olmak üzere "Türk Dermatoloji Yeterlik Belgesi" verilmektedir.

Ayrıca Yeterlik belgesi alarak başarılı olan meslektaşlarımıza Türk Dermatoloji Derneği tarafından Ulusal Kongreye ücretsiz kayıt ve konaklama sağlanmaktadır.

Sınav içeriği ve yöntemi ile 2017 yılı sorularına aşağıda verilen ulaşabilirsiniz. Online başvuru (http://turkdermatoloji-sorubankasi.com ) adresinden yapılabilir.

Sınava girmek için online başvuru yapıldıktan sonra sınava girmek istediği yeri de belirten web sayfasından indirilecek Başvuru dilekçesi doldurularak ve imzalanarak,

  • uzmanlar için Dermatoloji uzmanlık belgesinin,
  • son yıl asistanları içinse Dermatoloji eğitiminin son yılında olduğunu belgeleyen ve eğitim sorumlusu tarafından imzalanmış belge ile birlikte
  • kimlik fotokopisinin de taranarak sekreterya@turkdermatoloji.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Sınav için son başvuru tarihi 30 Kasım 2018 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.

9. Dermatoloji Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesi

2017 TDD Yeterlik Kuramsal Sınav Soruları

2017 TDD Yeterlik Uygulama Sınavı

2018 TDD Yeterlik Kuramsal Sınav Soru ve Cevapları

Bilgilerini gözden geçirmeyi, sınava girmeyi ve yeterlik belgesi almayı isteyen tüm adayları sınava bekler, başarılar dileriz.

Türk Dermatoloji Yeterlik Sınav Komisyonu adına

 

Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu adına

Prof. Dr. Mehmet Salih Gürel

 

Prof. Dr. Hayriye SARICAOĞLU

Sınav Komisyonu Başkanı

 

Yeterlik Kurulu Başkanı