"Estetik ve Kozmetik Çalıştayı" sonuç kitapçığı

Değerli Üyelerimiz,

Estetik ve kozmetik alanındaki sorunlarımızı tespit edip çözüm önerilerini tartışıldığı 27 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul’da düzenlenen "Estetik ve Kozmetik Çalıştayı"na ait sonuç kitapçığı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Kitapçık Türk Dermatoloji Derneği’nin “Estetik ve Kozmetik Çalıştayı” etkinliği sonucu olarak çalıştay sürecinde kullanılan yöntem, program, çalışma grubu tartışma ve değerlendirmeleri ile odak grup görüşmesi sonucu belirlenen eylem planını içermektedir.

Çalışmanın mesleğin gelişimi ve mesleki gelişime yönelik gelecek çalışmalara değer katması hedeflenmektedir.

Meslek alanımıza sahip çıkıyoruz!

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

"Estetik ve Kozmetik Çalıştayı"na ait sonuç kitapçığına ulaşmak için lütfen tıklayınız.