İstanbul Dişhekimleri Odası'ndan gelen yazı

Sayın Meslektaşlarımız,

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne Dentapolitan ağız ve diş sağlığı polikliniği hakkında uzmanlık alanı dışında tıbbi işlem yaptığı ve reklam yasağı, tanıtım kurallarına aykırı davranması gerekçesiyle, 2018/58 sayı numaralı gönderdiğimiz şikayet yazısına İstanbul Dişhekimleri Odası'ndan gelen cevap ektedir.

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

EK 1: Dentapolitan Şikayet Yazısı

EK 2: İstanbul Dişhekimleri Odası'ndan gelen yazı