Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri/Sözleşmeler Çalıştayı Hk.

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu tarafından 16.12.2018 tarihinde İstanbul'da  "Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri/Sözleşmeler Çalıştayı" düzenlenmektedir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin 2526/2018 Sayılı 07.11.2018 Tarihli “Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri/Sözleşmeler Çalıştayı” ile ilgili yazısına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Bağlantı: http://www.ttb.org.tr/sil/abis0039.zip

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu