Diode Lazer Kullanımına İlişkin T.C Ankara 15. Daire Mahkemesi Kararı

Değerli Üyelerimiz,
 
Derneğimiz tarafından Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün diode lazer cihazlarının güzellik salonlarında kullanılmasının mevzuat açısından uygun olduğuna ilişkin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazılan 30.01.2018 tarihli yazısının iptali istenmişti. Açılan dava sonucunda genelgenin Sağlık Bakanlığı tarafından geri alınması nedeniyle artık davada karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. T.C Ankara 15. Daire Mahkemesi kararını ekte bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
 
Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu