TTB 70. Büyük Kongresi hk.

Sevgili Meslektaşlarımız,

Türk Tabipler Birliği 22 Haziran 2019 tarihinde Ankara'da 70. Büyük Kongresi'ni düzenleyecek olup kongrenin davet yazısı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

EK: www.ttb.org.tr/sil/dernekler.pdf