Malpraktis davalarında vekalet ücretinin sigorta tarafından karşılanması

Değerli Üyelerimiz,

Avukatlık Büromuza sıkça sorulan "Tıbbi kötü uygulama nedeniyle açılan tazminat davalarında hekimin avukatına ödediği vekâlet ücretinin Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında sigorta şirketi tarafından karşılanmasının mümkün olup olmadığı" sorusu için avukatlık büromuzun hazırlamış olduğu bilgilendirme notunu ekteki dosyada ilginize sunar hepinize iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

EK: Bilgi Notu - Sigorta Vekalet Ücreti