TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ ARA GENEL KURULU

Derneğimizin Ara Genel Kurulu 20 Eylül 2019 tarihinde saat 16:30’da Antalya, Sueno Otel Kongre ve Toplantı Merkezi, Salon A’da yapılacaktır. Toplantı saatinde yeterli çoğunluk sağlanamaz ise 27 Eylül 2019 tarihinde aynı saat ve aynı yerde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanılacaktır. Ulusal Dermatoloji Kongresine katılmayan ve genel kurula katılmak üzere gelen üyelerimizin kongre dış katılım ücretleri Türk Dermatoloji Derneği tarafından karşılanacaktır.

Yönetim Kurulu

Gündem

  1. Açılış ve yoklama
  2. Başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu
  3. Yönetim Kurulu etkinlik raporunun okunması
  4. Mali durum raporunun okunması
  5. Raporlar üzerine görüşlerin alınması
  6. “TDD Bilimsel araştırma ve etkinliklere katılım destek yönergesindeki değişikliklerin” görüşülmesi ve oylanması
  7. Dilek ve temenniler
  8. Kapanış