TDD Dermatoloji Sınav Sistemi hk.

Değerli meslektaşlarımız;

Türk Dermatoloji Derneği tüm asistanlar ve uzmanlar için Prof. Dr. Mehmet Salih GUREL ve Prof. Dr. Murat DURDU tarafından hazırlanacak online dermatoloji sınavlarını destekleme kararı almıştır.

Sınava katılmak için sadece geçerli bir e-mail adresine sahip olunması yeterlidir. http://dermasistan.com

adresine sadece e-mail ve belirlediğiniz bir şifre yazılarak kayıt olunmakta ve e-mail adresi doğrulandıktan sonra kayıt işlemi bitmektedir.  Ayrıca asistanlardan asistanlığa başlama/kıdem yılı bilgisinin girilmesi gerekmektedir. Sınavda herhangi bir kimlik bilgisi istenmemektedir.

İlk defa kayıt yapıldığında yaklaşık 10 sorudan oluşan bir deneme sınavına girerek online sınav hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Sınavlar belirlenen tarihlerde belirli konuları içerecek şekilde hazırlanacaktır. Her eğitim dönemi için 2 genel ve 6 ara sınav, toplam 8 sınav planlanmıştır. Sınav konularının kapsamı Bolognia Dermatoloji kitabının 4. Baskısı esas alınarak hazırlanmıştır.

16 Eylül 2019 Pazartesi                 ARA SINAV (2019-1) Bolognia Bölüm 1-23

21 Ekim 2019 Pazartesi                ARA SINAV (2019-2) Bolognia 24-45

25 Kasım 2019 Pazartesi              ARA SINAV (2019-3) Bolognia 46-64

23 Aralık 2019 Pazartesi              GENEL SINAV 2019

27 Ocak 2020 Pazartesi                ARA SINAV (2020-1) Bolognia 65-86

09 Mart 2020 Pazartesi                ARA SINAV (2020-2) Bolognia 87-115

27 Nisan 2020 Pazartesi               ARA SINAV (2020-3) Bolognia 115-159

08 Haziran 2020 Pazartesi           GENEL SINAV 2020-1

Sınavlar 50 soru ve 50 dakika olarak gerçekleştirilecektir. Sınav sorularına ve sınav kâğıtlarına sınav bitiminden sonra ulaşmak mümkün olacaktır. Sorular çoktan seçmeli, çoklu seçmeli, eşleştirmeli türde histopatolojik ve dermoskopik resimleri içeren olgu soruları olacaktır.

Sınava saat 12:30 dan itibaren girilebilecek ve sınava başlanılan 50 dakikalık sürenin sonunda oturum kendiliğinden kapanacaktır. Sınav için internet erişiminizin olması yeterlidir. Bilgisayar, tablet veya cep telefonlarından sınava girebilirsiniz.

Sadece sınava girenler kendi sonuçlarını öğrenebilmektedir. Sınav sonuçları paylaşılmamakta, sınava girenler diğer kişilerin sonuçlarını bilmemektedir. İsteyen Klinikler grup olarak kayıt yaptırdığında sınav sonuçları sınava girenler yanında klinik sorumlusuna da iletilecektir.

Bu sınav öncelikle asistanların dermatoloji eğitimine destek vermeyi, okumayı ve öğrenmeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda uzmanların da bilgilerini tazelemeyi ve kendilerini denemesine olanak tanımaktadır. Uzmanlık sınavı veya Yeterlik sınavı için de katkı sağlamaktadır.

Sorularınız için msgurel@gmail.com adresine yazmanızı rica eder,

Sınavların dermatoloji eğitimine katkı sağlamasını umar, başarılar dileriz.

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu