ILDS support and development of international registries on COVID-19 and skin disease

Değerli Üyelerimiz,

ILDS tarafından derneğimize iletilen, Covid-19 ve deri hastalıkları üzerine yürütülen uluslararası hasta veri girişleri ile ilgili projelere ilişkin yazısı ekte bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

EK: ILDS support and development of international registries on COVID-19 and skin disease