Muayenehanelere hasta bildirimine ilişkin gelen yazı hk.

Değerli Üyelerimiz,

Sağlık Bakanlığı’nın, muayenehanede görev yapan hekimlerin hastalarını bildirmesi istemine ilişkin Bakanlığa verilmek üzere hukuk büromuz tarafından hazırlanan dilekçeyi ekte bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

EK: Dilekçe örneği