Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı 2016

http://www.turkdermatoloji-sorubankasi.com/images/mail_header.jpg

Sayın Meslektaşlarımız,

Yeterlik sınavı son Başvuru tarihi 21 Kasım 2016 tarihine kadar uzatılmıştır.
Yeterlik Sınavı Belgesi almaya hak kazanan meslekdaşlarımıza TDD tarafından Ulusal kongreye ücretsiz katılım ve konaklama desteği verilecektir.
2015 Yeterlik Sınavı kuramsal soru ve cevapları, uygulama sınavlarından 2 durağın soru ve cevaplarını indirip inceleyebilirsiniz.

Bu yıl yedincisi yapılacak olan Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı'nın 1. aşaması (kuramsal-yazılı sınav) 03 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 12:00 de; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD'nın Eğitim Laboratuarları ve İstanbul'da İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hulusi Behçet Kütüphanesi Bilgisayar Laboratuarında yapılacaktır.

Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı'nın 2. aşaması (Uygulama sınavı) 17 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 12:00 de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD'nın Eğitim Laboratuarlarında yapılacaktır.

Yazılı sınav için kaynak kitap olarak Dermatoloji (Edi.:Yalçın Tüzün), 3. Baskı Andrew's Diseases of the Skin: Clinical Dermatology, 11. Baskı, 12. Baskı ve Bolognia, Dermatology 2. Baskı, 3. Baskı önerilmektedir. Sınav soruları Üniversite ve Eğitim-Araştırma Hastanelerinde görev yapan akademik kadrolar tarafından hazırlanmaktadır. Uygulama sınavı için TDD Beceri uygulama kılavuzları esas alınacaktır.

2015 Yeterlik Sınavı kuramsal soru ve cevaplarını, uygulama sınavlarından 2 durağın soru ve cevaplarını indirip inceleyebilirsiniz.

2015-Kuramsal Dermatoloji-Yeterlik-Soruları
2015-Uygulama Sınavı DURAK-2 OLGU SORUSU
2015-Uygulama Sınavı DURAK-3 DERMOSKOPI SORUSU

Her Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı yeterlik sınavlarına katılma hakkına sahiptir. Son yıl uzmanlık öğrencileri ise sadece yeterlik sınavının bilgiye yönelik ilk aşaması kuramsal-yazılı sınava katılabilirler. Yönergeye göre Yeterlik Sınavının kuramsal ve uygulama sınavında başarılı olan adaylara sınava giriş tarihinden itibaren 10 yıl geçerli olmak üzere "Türk Dermatoloji Yeterlik Belgesi" verilir.

Online başvuru ( http://www.turkdermatoloji-sorubankasi.com ) adresinden yapılabilir. Online başvuru yapıldıktan sonra Başvuru dilekçesi, Dermatoloji uzmanlık belgesi fotokopisi/Dermatoloji eğitiminin son yılında olduğunu belgeleyen ve eğitim sorumlusu tarafından imzalanmış belge ve Nüfus cüzdanı fotokopisini

Türk Dermatoloji Derneği
Sedat Simavi Sokak No:42-3
Çankaya – ANKARA

adresine posta veya kargo yolu ile iletilmesi gerekmektedir.

Sınav için son başvuru tarihi 21 Kasım 2016 tarihine uzatılmıştır. Bilgilerini gözden geçirmeyi, sınava girmeyi ve yeterlik belgesi almayı isteyen tüm adayları sınava bekler, başarılar dileriz.

Türk Dermatoloji Yeterlik Sınav Komisyonu adına

Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu adına

Prof. Dr. Mehmet Salih Gürel

Prof. Dr. Erkan Alpsoy

Sınav Komisyonu Başkanı

Yeterlik Kurulu Başkanı