8. Dermatoloji Yeterlik Sınavı

Sayın Meslektaşlarımız,

Bu yıl sekizincisi yapılacak Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı'nın 1. aşaması (kuramsal-yazılı sınav) 17 Aralık 2017 Pazar günü, 2. aşaması (uygulama sınavı) 7 Ocak 2018 Pazar günü yapılacaktır.

Kuramsal Sınav İstanbul, Ankara ve Antalya olmak üzere 3 merkezde Uygulama Sınavı ise sadeceAnkara'da yapılacaktır. Kuramsal Sınav yeri olarak; Ankara'da sınavın hazırlanmasında teknik destek veren, birlikte çalıştığımız Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD'nın Eğitim Laboratuarları ve İstanbul'da ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Bilgisayar Laboratuarı olarak belirlenmiştir. Bu yıl ilk defa son yıl uzmanlık öğrencilerinin sınava girmesini kolaylaştırmak amacıyla 10. Dermatoloji Kış Okulu sırasında Antalya’da da sınav yapılacaktır

Yazılı sınav için kaynak kitap olarak Dermatoloji (Edi.:Yalçın Tüzün), 3. Baskı Andrew's Diseases of the Skin: Clinical Dermatology, 11. Baskı, 12. Baskı ve Bolognia, Dermatology 2. Baskı, 3. Baskı önerilmektedir. Sınav soruları Üniversite ve Eğitim-Araştırma Hastanelerinde görev yapan akademik kadrolar tarafından hazırlanmaktadır.

Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı herkes yeterlik sınavlarına katılma hakkına sahiptir. Son yıl uzmanlık öğrencileri ise sadece yeterlik sınavının bilgiye yönelik ilk aşaması kuramsal-yazılı sınava katılabilirler. Yönergeye göre Yeterlik Sınavının kuramsal ve uygulama sınavında başarılı olan adaylara sınava giriş tarihinden itibaren 10 yıl geçerli olmak üzere "Türk Dermatoloji Yeterlik Belgesi" verilir.

Sınav içeriği ve yöntemi ile ilgili bilgilere ulaşmak ve online başvuru yapmak için ayrıntılı bilgiler Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu web sayfasında ( http://turkdermatoloji-sorubankasi.com ) yer almaktadır.

Online başvuru yapıldıktan sonra sınava girmek istediği yeri de belirten web sayfasından indirilecek Başvuru dilekçesi, Dermatoloji uzmanlık belgesi fotokopisi/Dermatoloji eğitiminin son yılında olduğunu belgeleyen ve eğitim sorumlusu tarafından imzalanmış belge ve Kimlik fotokopisini

Türk Dermatoloji Derneği

Sedat Simavi Sokak No:42-3

Çankaya – ANKARA

adresine posta veya kargo yolu ile iletilmesi gerekmektedir.

Sınav için son başvuru tarihi 1 Aralık 2017'dir . Bilgilerini gözden geçirmeyi, sınava girmeyi ve yeterlik belgesi almayı isteyen tüm adayları sınava bekler, başarılar dileriz.

Türk Dermatoloji Yeterlik Sınav Komisyonu adına

 

Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu adına

Prof. Dr. Mehmet Salih Gürel

 

Prof. Dr. Erkan Alpsoy

Sınav Komisyonu Başkanı

 

Yeterlik Kurulu Başkanı