Tırnak Hastalıkları Çalışma Grubu

Sayın Meslektaşımız,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu; 23 Ekim 2017 tarih kararıyla, Tırnak Hastalıkları konusunda artan talep ve birlikte çalışma ihtiyacı doğrultusunda, “Tırnak Hastalıkları Çalışma Grubu” kurulmasına karar vermiştir. Kurulan çalışma grubunun yapılanma ve faaliyetleri “Türk Dermatoloji Derneği Çalışma Grupları Yönergesi” ( www.turkdermatoloji.org.tr) çerçevesinde olacaktır.

Çalışma grubunda görev almanın önkoşulu Deri ve Zührevi Hastalıkları uzmanı olmaktır. Çalışma grubunda yer almak isteyen üyelerimizin sekreterya@turkdermatoloji.org.tr adresine e-posta ile başvurmaları yeterlidir.

Katılımınızı dileriz, saygılarımızla

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu