Kişisel Sağlık Verileri - Genetik Sempozyumu

Değerli Meslektaşlarımız,

Genetik çalışmaların giderek ilerlediği ve yaygınlaştığı bir süreçte, genetik verilerin toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına yönelik bilimsel, hukuksal, etik değerlendirmeler daha fazla önem kazanmıştır. Türk Tabipler Birliği'nin de içinde yer aldığı Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu, "Kişisel Sağlık Verileri-Genetik" adlı sempozyumu 6 Mayıs 2018'de İstanbul'da düzenleyecektir. Programa aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

Bağlantı: www.ttb.org.tr/sil/abis0057.zip