TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURULU

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 11 Ekim 2018 tarihinde saat 14.00’ te Antalya, Belek, Regnum Carya Otel, Salon A’da yapılacaktır. Toplantı saatinde yeterli çoğunluk sağlanamaz ise 18 Ekim 2018 tarihinde aynı saat ve aynı yerde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanılacaktır. Ulusal Dermatoloji Kongresine katılmayan ve genel kurula katılmak üzere gelen üyelerimizin kongre dış katılım ücretleri Türk Dermatoloji Derneği tarafından karşılanacaktır.

Yönetim Kurulu

Gündem

 1. Açılış ve yoklama
 2. Başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu
 3. Yönetim Kurulu etkinlik raporunun okunması
 4. Mali durum raporunun okunması
 5. Denetleme Kurulu raporunun okunması
 6. Raporlar üzerine görüşlerin alınması
 7. Yönetim kurulunun raporunun ibrası, mali durum raporunun ibrası ve denetleme kurulu raporunun ibrası
 8. Türk Dermatoloji Derneği Tüzüğünde aşağıdaki yer alan maddelerin değiştirilmesinin görüşülmesi ve oylanması
 9. Tüzüğün 6/d maddesinde yer alan “3. Ve 32. Maddelerinde ifadesinin “ilgili maddelerinde” şeklinde düzeltilmesi
 10. Tüzüğün 9/c “ 4. Maddede yazılı” ifadesinin “üyelik koşulları ile şeklinde düzeltilmesi
 11. Tüzüğün 10. Maddesinde yer alan “1 ay evvelden” ifadesinin tüzükten çıkartılması
 12. Tüzüğün 11. Maddesinde yer alan “6. Madde gereğince” ifadesinin “ tüzüğün ilgili maddesi gereğince” düzeltilmesi
 13. Tüzüğün 14. Maddesinin ilk cümlesinde yer alan “genel kurul aidatını ödemiş üyelerden” ifadesinin “ genel kurul derneğe kayıtlı tüm üyelerden” şeklinde düzeltilmesi
 14. Tüzüğün 17. Maddesinde yer alan  “ve durum dernekler masasına yazı ile bildirilir” ifadesinin tüzükten çıkarılması
 15. Tüzüğün 26/A maddesinde yer alan “YTL ifadesinin TL olarak düzeltilmesi
 16. Tüzüğün 28. Maddesinin dernekler yönetmeliğinin 32. Maddesine göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
 17. “TDD Bilimsel araştırma ve etkinliklere katılım destek yönergesindeki değişikliklerin” görüşülmesi ve oylanması
 18. Atıf indekslerinde H25 ve üzeri olan üyelerimize teşekkür plaketlerinin verilmesi
 19. XXIX. Ulusal Dermatoloji Kongresini düzenleyecek kurumun (adaylar: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi-Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalları bir arada) oylanması
 20. Dilek ve temenniler
 21. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun seçimi
 22. Kapanış

EK 1: Türk Dermatoloji Derneği Ana Tüzüğü - Değiştirilmiş 2018

EK 2: Türk Dermatoloji Derneği Tüzüğü - 2016

EK 3: Bilimsel Araştırma Yönergesi - Değiştirilmiş 2018

EK 4: Bilimsel Araştırma Yönergesi - 2016