Foto(kemo)terapi Ünitelerinin Listesi

Sayın Meslektaşlarımız,

Derneğimize hastalarımız tarafından “PUVA tedavisi yapan hastaneler hakkında” çok sayıda soru iletilmesi üzerine sizlere daha önce buradan duyurusunu yaptığımız ve paylaştığımız formlara dönüş yapan kurum ve merkezlerden gelen verileri toparlayarak ülkemizde hizmet veren foto(kemo)terapi ünitelerinin listesi oluşturulmuştur.

İlgili liste web sayfamızda sizlerin ve hastalarımızın erişimine sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

http://turkdermatoloji.org.tr/hastalarimiz_icin

http://turkdermatoloji.org.tr/icerik/detay/61