"Özel Sağlık Sektöründe Çalışan Hekimlerin Ücret Tarifeleri" hk.

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin 856/2019 Sayılı 22.03.2019 Tarihli “Hekimlik Ücret Tarifeleri” konulu ilgili yazısına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

https://www.ttb.org.tr/sil/abis0086.pdf