TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ ULUSAL KONGRE KATILIM DESTEĞİ

Türk Dermatoloji Derneği; 24-28 Eylül 2019 tarihlerinde Sueno Otel Kongre ve Toplantı Merkezi‘nde düzenlenecek olan XXVIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi'nde Yüz (100) üyesine kayıt ve konaklama desteği verecektir. Destek, Türk Dermatoloji Derneği tüzüğünün 4. maddesine dayanılarak ve “Türk Dermatoloji Derneği Bilimsel Etkinliklere Katılım ve Araştırma Destek Yönergesi”ne göre verilecektir. Ayrıntılı bilgi için 

http://ulusaldermatoloji2019.org/?p=home adresinden ulaşabilirsiniz.

Destek ve Başvuru Koşulları

1-Başvurmanın ön koşulu Türk Dermatoloji Derneği üyesi olmak ve aidatını yatırmış olmaktır.

2-Başvurular, kongre bildirisi gönderimi sırasında online olarak yapılacaktır.

3-Başvuranlar, herhangi bir yerden kongreye katılım konusunda mali destek almadıklarına ilişkin yazıyı onaylayacaklardır.

4-Değerlendirme, Kongre düzenleme kurulunun TDD-YK üyeleri tarafından yapılacaktır.

5-Araştırma görevlileri başvuruda ve sıralamada öncelikli olacaklardır.

6-Araştırma bildirileri başvuruda ve sıralamada öncelikli olacaklardır.

7-Destek sözel bildiri veya poster tartışması sunucularına sağlanacaktır.

8-Sözel bildirilerle katılanlar önceliklidir. Başvuruların çok olması halinde kongre bilimsel değerlendirme kurulunun bildirilere verdiği puanlar göz önüne alınacaktır.

9-Başvuruların dolmaması halinde poster sunumlarında ilk isimle başvuranlar değerlendirmeye dahil edilecektir.

Saygılarımızla

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu