XXXI. ULUSAL DERMATOLOJİ KONGRESİ DÜZENLEMEK İÇİN ADAYLIK SÜRECİ BAŞLADI

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu, 2022 yılında yapılacak, XXXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi’ni düzenleme adaylık sürecini başlatmıştır. Ulusal Kongrenin adaylık süreci, kurumun belirlenmesi ve kurumun yükümlülükleri; “Ulusal Dermatoloji Kongresi Düzenleme Yönergesi”ne göre belirlenecektir.

Ulusal Dermatoloji Kongresini; Türk Dermatoloji Derneği ve bir eğitim kurumu birlikte düzenleyecektir. Kongrenin düzenlenmesi ile ilgili olarak ana sorumluluk Türk Dermatoloji Derneği' ne aittir. Ortak düzenleyici kurum bilimsel programdan sorumludur.

Adaylık başvuruları Türk Dermatoloji Derneği’ ne bir dilekçe ile aşağıdaki adrese yapılmalıdır. Adaylık başvuruları 30 Haziran 2020 akşamına kadar yapılabilecektir. Ayrıca, son başvuru tarihine kadar tüm belgeleri tamamlamak koşuluyla, e-posta yoluyla sekreterya@turkdermatoloji.org.tr adresine ön-başvuru yapılabilir.

Aday olmaya hak kazanan kurumlar 16 Temmuz 2020 tarihinde web sayfamızda ve e-posta ile duyurulacaktır. Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından, koşulları uygun bulunan adaylar Antalya' daki XXIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi sırasında Türk Dermatoloji Derneği ara genel kuruluna sunulacak ve XXXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi’ni düzenleyecek kurumu TDD Genel Kurul üyelerinin oyları belirleyecektir. İlk turda oyların yarısından bir fazlasını alan kurum çıkmazsa, en çok oyu alan iki kurum arasında 2. tur oylama yapılacaktır.


Adaylık Koşulları;

1-Kongre düzenlemeye sadece eğitim veren kurum/lar aday olabilir.
2-Kurumda biri kıdemli olmak üzere 2 profesör olmak koşuluyla en az 4 öğretim üyesi olmalıdır. Bu sayıya sahip olmayan iki kurum ortak düzenleme başvurusunu yapabilirler.
3-Son 10 yılda Ulusal Dermatoloji Kongre’sini yapan kurumlar aday olamazlar.
4-Son 10 yılda ulusal düzeyde ve ana dalda toplantı düzenleyen kurumlar tek başlarına aday olamazlar. Bu kurum/lar ancak, kendileriyle aynı durumda olmayan bir başka kurumla birlikte adaylık başvurusunda bulunabilirler.
5-Başvuruda, kongre yapılacak yerin ulaşımı ile ilgili ayrıntılı bilgi yer almalıdır.
6-Kongre yapılacak bölgenin konaklama kapasitesi ve uygun toplantı salonlarının yeterliliği belgelendirilmelidir.
7-Düzenlenen yer olabildiğince kurumun kendi coğrafi bölgesinde olmalıdır.
8-Ulaşım ve altyapı ile ilgili konularda çözülebilecek olduğu düşünülen sorunların varlığında Yönetim Kurulu başvuru sahipleri ile konuya yönelik bir toplantı yapabilir.

Saygılarımızla

TDD Yönetim Kurulu

TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ
Sedat Simavi Sokak No: 42–3 Çankaya –ANKARA
Telefon: 0 312 441 30 63