TTB/UDEK'İN COVİD 19 İNFEKSİYONU İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

Sevgili Meslektaşlarımız,

TTB-UDEK'in COVİD-19 enfeksiyonu ile ilgili görüş ve önerilerini içeren derneğimize gönderilen bilgilendirme yazılarına ekli dosyadan ulaşabilirsiniz. 

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

EK: http://www.ttb.org.tr/udek/link/abis0118.pdf