TTB17 Mart İstanbul toplantısı sonuç bildirgesi hk.-COVID-19 SALGININA AKIL VE BİLİM YOL GÖSTERİYOR / GÖSTERECEK

Değerli Üyelerimiz,

TTB-UDEK'in "17 Mart İstanbul toplantısı sonuç bildirgesi hk. COVID-19 SALGININA AKIL VE BİLİM YOL GÖSTERİYOR / GÖSTERECEK" konulu derneğimize gönderilen bilgilendirme yazısına ekli dosyadan ulaşabilirsiniz. 

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

EK: 17 Mart İstanbul toplantısı sonuç bildirgesi