COVİD-19 hizmetleri ve Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Kapsamı hk.

Değerli Üyelerimiz,

Hukuk büromuz tarafından hazırlanan "COVİD-19 Hizmetleri ve Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Kapsamı” hakkındaki bilgilendirme yazısını ekte bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

EK: COVİD-19 hizmetleri ve Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Kapsamı