"Salgınlara Yönelik Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu Görüşü" hk.

Değerli Üyelerimiz,

TTB-UDEK tarafından gönderilen “Salgınlara Yönelik Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu Görüşü”ne https://www.ttb.org.tr/makale_goster.php?Guid=4da9a49c-7674-11ea-b329-aa051764b049 adresinden ulaşabileceğinizi bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu