“Sağlıkta Şiddet Yasası” hk.

Değerli Üyelerimiz,

Sağlıkta şiddeti önleme amacıyla 8.4.2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan “Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 15.04.2020 tarihinde TBMM’de kabul edilmiştir. Hukuk büromuz tarafından hazırlanan konu ile ilgili değerlendirme yazısı ve TBMM'deki görüşme tutanaklarının ilgili sayfaları ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

EK: Sağlıkta Şiddet Kanun-Değerlendirme
EK: TBMM Tutanakları