Akreditasyon Belgesi hk.

Değerli Üyelerimiz,

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi almak amacıyla derneğimize başvurmuştur. Yapılan kurum ziyareti ve değerlendirmeler sonucunda  ekte sunulan “Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi”ni almaya hak kazanmıştır. 


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı’nı kutluyoruz. Uzmanlık eğitimi veren tüm birimlerimizin ülkemizde Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlık Eğitiminin standardize edilmesi sürecine önemli katkı sağlayacak bu yöndeki akreditasyon çabalarına destek olacağımızı bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu         Türk Dermatoloji Derneği Yeterlik Yürütme Kurulu