COVID-19 Salgını Hakkında Bilimsel Araştırmalarda; Haklar, Yetkiler, Görevler

Değerli Üyelerimiz,

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi tarafından hazırlanan “COVID-19 Salgını Hakkında Bilimsel Araştırmalarda; Haklar, Yetkiler, Görevler” konulu yazıya https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=a95cb434-8932-11ea-911b-f85bdc3fa683 adresinden ulaşabileceğinizi bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu