"EADV Otoimmün Büllöz Hastalıklar Çalışma Grubu"nun COVID 19 ile ilgili hastalara yönelik önerileri

Değerli Meslektaşlarımız,

"EADV Otoimmün Büllöz Hastalıklar Çalışma Grubu"nun COVID 19 ile ilgili hastalara yönelik önerilerinin çevirisini ekte sizlerle paylaşır, hastalarınız için faydalı olmasını dileriz.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

Ek: EADV Otoimmün Büllü Hastalıklar Çalışma Grubunun COVID 19 ile ilgili önerilerinin çevirisi