Dermatoallerji Çalışma Grubu COVID Önerileri

Değerli Üyelerimiz,

Dermatoallerji Çalışma Grubumuz tarafından hazırlanan "COVID sırasında Atopik Dermatit ve Ürtiker Hastalarının Yönetimi" hakkındaki mektubu ekte bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

EK: COVID sırasında Atopik Dermatit ve Ürtiker Hastalarının Yönetimi