EADV otoimmün büllöz hastalıklar çalışma grubu tarafından yapılan çalışma hk.

Değerli Meslektaşlarımız,

Covid-19 enfeksiyonu sonrası yaşanan belirsizlikleri yeni çalışma alanları yaratmıştır. Otoimmün büllöz hastalığı bulunan kişilerde hastalığın seyri ile ilgili EADV otoimmün büllöz hastalıklar çalışma grubunda bir çalışma planlanmış ve çalışma Groningen Üniversitesi Tıp Merkezi Tıbbi Araştırma Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bu amaçla internet üzerinden RECOVAB vaka raporu formu oluşturulmuştur (https://recovab.umcg.nl). Sadece tanımlanmamış hasta verilerine izin verildiğinden, katılmak isteyen dermatologlar Sağlık Bakanlığı'ndan bireysel izin  alarak çalışmaya katılabilir.

Çalışmaya COVID-19 enfeksiyonu kanıtlanmış (PCR pozitifliği, lisanslı bir testle tespit edilen anti-SARS-CoV2 antikorlarının tespiti veya uyumlu klinik bulgular eşlik eden tomografi bulguları) otoimmün büllöz hastalığı bulunanlar dahil edilecektir. Ülkemizden de herhangi bir dermatologun tamamlanması yaklaşık 5 dakika süren bu forma hasta bilgilerini kayıt ettirmesi (https://recovab.umcg.nl) ve çalışmaya katılması mümkündür. Bu çalışma yayına dönüştüğünde kaydedilen hasta sayısına göre belirlenecek sırada yazar olarak makalede yer alınacak.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu