Pandemi nedeni ile yaşanan olağanüstü süreç içerisinde derneklerin ulusal kongreleri hk.

Değerli Üyelerimiz,

TTB-UDEK tarafından derneğimize iletilen “Pandemi nedeni ile yaşanan olağanüstü süreç içerisinde üye derneklerimizin ulusal kongreleri hk.” yazıya istinaden yaptığımız anket sonucu ve raporu ekte bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

EK: Anket Raporu

EK: Anket Sonuçları