DEBRA EB Healthy Body and Skin Guide

Değerli Meslektaşlarımız, 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji AD  Büllöz Hastalıklar Ünitesi Uluslararası DEBRA Derneği ile yaptığı görüşmeler sonucunda Epidermolizis Bülloza hastaları için Türkçe görsel bir bilgi formu hazırlamıştır.  

Ayrıca "DEBRA EB Healthy Body and Skin Guide” Türkçeye çevrilmiş  olup bu çeviri DEBRA International web sitesinde kısa süre sonra yayınlanacaktır. 

İlgili belgelerin hastalarımıza faydalı olması dileğiyle konu hakkında emeği geçenlere tüm camiamız adına çok teşekkür ederiz. 

Saygılarımızla, 

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

EK: Patient guide-healthy body and skin infographics

EK: Healthy body and skin-turkish-ONLINE