XXXII. Ulusal Dermatoloji Kongresi Düzenlemek için Adaylık Süreci Başladı

XXXII. ULUSAL DERMATOLOJİ KONGRESİ DÜZENLEMEK İÇİN ADAYLIK SÜRECİ BAŞLADI

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu, 2024 yılı Ekim ayında yapılması planlanan XXXII. Ulusal Dermatoloji Kongresi’ni düzenleme adaylık sürecini başlatmıştır. Ulusal Kongrenin adaylık süreci, kurumun belirlenmesi ve kurumun yükümlülükleri; “Ulusal Dermatoloji Kongresi Düzenleme Yönergesi”ne göre belirlenecektir.

Ulusal Dermatoloji Kongresini; Türk Dermatoloji Derneği ve bir eğitim kurumu birlikte düzenleyecektir. Kongrenin düzenlenmesi ile ilgili olarak ana sorumluluk Türk Dermatoloji Derneği' ne aittir. Ortak düzenleyici kurum bilimsel programdan sorumludur.

Adaylık başvuruları Türk Dermatoloji Derneği’ ne bir dilekçe ile aşağıdaki adrese yapılmalıdır. Adaylık başvuruları 30 Haziran 2022 akşamına kadar yapılabilecektir. Ayrıca, son başvuru tarihine kadar tüm belgeleri tamamlamak koşuluyla, e-posta yoluyla sekreterya@turkdermatoloji.org.tr adresine ön-başvuru yapılabilir.

Aday olmaya hak kazanan kurumlar 30 Temmuz 2022 tarihinde web sayfamızda ve e-posta ile duyurulacaktır. Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından, koşulları uygun bulunan adaylar Kıbrıs’ta yapılacak XXX. Ulusal Dermatoloji Kongresinde yapılacak olan Türk Dermatoloji Derneği Ara Genel Kuruluna sunulacaktır. XXXII. Ulusal Dermatoloji Kongresi’ni düzenleyecek kurumu TDD Genel Kurul üyelerinin oyları belirleyecektir. İlk turda oyların yarısından bir fazlasını alan kurum çıkmazsa, en çok oyu alan iki kurum arasında 2. tur oylama yapılacaktır.


Adaylık Koşulları;

1-Kongre düzenlemeye sadece eğitim veren kurum/lar aday olabilir.

2-Kurumda biri kıdemli olmak üzere 2 profesör olmak koşuluyla en az 4 öğretim üyesi olmalıdır. Bu sayıya sahip olmayan iki kurum ortak düzenleme başvurusunu yapabilirler.

3-Son 10 yılda Ulusal Dermatoloji Kongre’sini yapan kurumlar aday olamazlar.

4-Başvuruda, kongre yapılacak yerin ulaşımı ile ilgili ayrıntılı bilgi yer almalıdır.

5-Kongre yapılacak bölgenin konaklama kapasitesi ve uygun toplantı salonlarının yeterliliği belgelendirilmelidir.

Saygılarımızla
TDD Yönetim Kurulu