TTB-UDEK-UYEK Raporu Ekim 2008

 

TTB UDEK-UYEK Başkanlığına,
 
Türk Dermatoloji Yeterlik Genel Kurulu, 16 Ekim 2008 tarihinde 22. Ulusal Dermatoloji Kongresi sırasında toplanarak, yönergeye göre Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu üye sayısının yarısı için (5 kişi) başvuran adaylar arasından 5 üyeyi asil, 5 üyeyi yedek olarak seçmiştir. Yürütme kurulu yeni listesi ve diğer komisyonlara ait güncel liste aşağıda yer almaktadır.
 
Bu değişim ile birlikte yürütme kurulu başkan, başkan yardımcısı ve sekreter üyeler yeni Yürütme Yurulu tarafından oy birliği ile seçilmiştir. Yeni Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu başkanı, Dr. Neslihan Şendur, başkan yardımcısı Dr. Deniz Seçkin ve sekreter Dr. Oktay Taşkapan’a ait iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunulur
Dr. Oya Gürbüz
Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu (Eski) Başkanı
 
 
YETERLİK YÜRÜTME KURULU:
Asil üyeler:
 
Dr. Neslihan Şendur (Başkan)                 neslihansendur@yahoo.com        0532 734 84 81
Dr. Deniz Seçkin (Başkan yard.)             denizs@baskent-ank.edu.tr          0532 245 81 09
Dr. Oktay Taşkapan (sekreter)               oktaytaskapan@hotmail.com       0533 261 73 27 
Dr. Oya Gürbüz
Dr. Nilsel İlter (Dr. Neslihan Şendur ile birlikte TTB UDEK-UYEK genel kurulunda temsilci)
Dr. Sedef Şahin
Dr. Serap Utaş
Dr. Serap Öztürkcan
Dr. Ayşe Boyvat
Dr. Osman Köse
Dr. Akın Aktaş (Türk Dermatoloji Derneği temsilcisi)
 
Yedek üyeler:
 
Dr. Hayriye Sarıcaoğlu
Teoman Erdem
Nilgün Solaktekin
Ülker Gül
Mustafa Kulaç
 
EĞİTİM PROGRAMLARINI GELİŞTİRME KOMİSYONU
 
Dr. Erkan Alpsoy (Başkan)                         ealpsoy@akdeniz.edu.tr       0532 565 06 76
Dr. Şebnem Özkan
Dr. Neslihan Şentürk
Dr. Sema Aytekin
Dr. Yelda Karıncaoğlu
Dr. Emel Güngör
Dr. Ayşe Boyvat
Dr. Oya Gürbüz
Dr. Nahide Onsun
Dr. Sevgi Bahadır
 
SINAV KOMİSYONU
 
Asil üyeler:
 
Dr. Şebnem Özkan (Başkan)                   sebnem.ozkan@deu.edu.tr           0532 414 80 36
Dr. Ertan Yılmaz
Dr. Murat Öztaş
Dr. Gül Erkin
Dr. Ayten Ferahbaş
Dr. Tülin Ergun
 
 
Yedek üyeler:
 
Dr. Rıfkiye Küçükoğlu
Dr. Göksun Karaman
Dr. Soner Uzun
 
AKREDİTASYON KURULU
 
Asil üyeler:
Dr. Sedef Şahin (Başkan)                        sedefs@hacettepe.edu.tr                 0532 442 96 68
Dr. Serap Utaş
Dr. Güliz İkizoğlu
Dr. Meltem Önder
Dr. İdil Ünal
Dr. Serap Öztürkcan
Dr. Vahide Baysal
Dr. Mukaddes Kavala
Dr. Ayşen Karaduman
 
Yedek üyeler:
 
Dr. Ayşe Boyvat
Dr. Şükran Tunalı
Dr. Emel Erkek
Dr. Ertuğrul Aydemir