Sınav Komisyonu Toplantısı Kararları - Ocak 2010

Tarih: 26. 01. 2010

Yer: Ankara

Katılanlar:
Dr. Şebnem Özkan (Başkan)
Dr. Nuran Allı
Dr. Gül Erkin
Dr. Nilsel İlter (Yeterlik Yürütme Kurulu temsilcisi)
Dr. Göksun Karaman
Dr. Ertan Yılmaz

Kararlar:

 1. Düzenlenecek ilk board sınavının teorik sınav kısmının 19-23 Ekim 2010 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi sırasında yapılmasına,
 2. Düzenlenecek ilk board sınavının teorik sınavını geçen ve girme hakkı olan adaylar için beceri sınav kısmının 19-23 Ekim 2010 tarihleri arasında Antalya’da Akdeniz Üniversitesi salonlarında yapılmasına ve bu organizasyonun Prof. Dr. Ertan Yılmaz tarafından gerçekleştirilmesine,
 3. Board sınavının her iki aşaması için kesin tarihlerin ve ayrıntıların sonraki toplantıda belirlenmesine,
 4. Beceri sınavının yapılanabilmesi için Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu’ndan Akdeniz Üniversitesine resmi yazı ile başvurulmasının istenmesine,
 5. Soru hazırlanacak konuların 1. ve 2. Kış okulu konuları, ÇEP ve “Müfredat Komisyonu”nun hazırladığı konulardan oluşmasına,
 6. Sınav sorularının hazırlanmasında Sınav Komisyonu,  Yeterlik Yürütme Kurulu ve Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu ve Müfredat Komisyonu üyeleri ile Kış Okulu Eğitmenlerine başvurulmasına,
 7. Kış Okulu Eğitmenlerinden öncelikli olarak anlattıkları konular hakkında soru istenmesine,
 8. Soru hazırlayıcıların her birinden toplam 20 soru istenmesine,
 9. Soru konularının hazırlayıcılara 20 Şubat 2010 tarihine ulaştırılmasına,
 10. Soru hazırlayıcıların soruları göndermesi için duyurulacak son tarihin 1 Mayıs 2010 tarihi olmasına,
 11. Sınav Komisyonunun bir sonraki toplantı tarihinin 16 Haziran 2010 ve yerinin Ankara TDD ofisi olmasına,
 12. Board sınavı ile ilgili olarak duyurunun TDD aracılığı ile üyelere hemen duyurulmasına,

karar verilmiştir.