Venereoloji

Yürütme Kurulu

Adı Soyadı Görevi
Dr.Özlem DİCLE Başkan
Dr.Kenan AYDOĞAN Sekreter
Dr. Server SERDAROĞLU Üye
Dr.Bilal DOĞAN Üye
Dr.Osman KÖSE Üye
Dr.Ülker Gül Yedek Üye
Dr.Gaye Sarıkan Yedek Üye