Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı Dr. Engin Sezer
İletişim: Dr. Engin Sezer
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi,
Dermatoloji Anabilim Dalı 60100, Tokat
Tel: 0 (356) 212 17 46 / 1026
Fax: 0 (356) 212 94 17
E-mail: eseze@yahoo.com


Tarihçe:
2002 yılında öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Engin Sezer tarafından kurulan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı, yılda 6000 civarında poliklinik sayısı ve yataklı servis ile hizmet vermektedir. Fototerapi ünitesinde lokal ve sistemik PUVA/darband UVB tedavilerinin yanında kriyoterapi, radyocerrahi koterizasyon, manuel ve digital dermoskopi uygulamaları yapılmaktadır. Bölüm halen tek öğretim üyesi ile hizmet vermektedir.